Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                      Přátelé / Ignore
/friendlist   Zobrazí seznam přátel
/friendinvite [name] Přidání hráče do přátel
/frienddel [name] Smazání hráče z přátel
/blocklist   Seznam ignorovaných hráčů
/block [name] Přidání hráče do seznamu ignorovaných
/unblock [name] Smazání hráče ze seznamu ignorovaných
/allblock   Zablokování chatu (vyjma PM, Party apod...)
/allunblock   Povolení chatu
/evaluate   Udělení recommend bodu
                                                       GM
/gmlist   Zobrazí online GM
/unstuck   Teleportování do vesnice při problému
                                                  Pohyb a čas
/loc   Ukáže aktuální souřadnice hráče x, y, z
/time   Zobrazí aktuální čas ve hře
/sit   Hráč si sedne
/stand   Hráč se postaví
/walk   Zapnutí/vypnutí běhu
/run   Toggle run on/off
/mountdismount   Nasednutí, nebo sesednutí ze stridera
                                                          Boj
/attack [target] Útok na cíl
/attackforce [target] Force attack a target
/attackstand [target] Útok bez pohybu
/target [target] Vybere cíl
/targetnext   Vybere další cíl
/assist [target] Choose the selected target
                                                           Party
/invite [name] Pozvat do party
/leave   Odejít z party
/dismiss [name] Vyhodit z party
/partymatching   Hledání party
/partyinfo   Informace o party
/changepartyleader   Změnění leadera party (pouze party leader)
                                                            Obchod
/pickup   Zvednout nejbližší item
/trade [target] Obchodovat s označeným hráčem
/vendor [item] Vytvořit soukromý sklad pro prodej
/buy [item] Vytvořit soukromý sklad pro odkup
/privatemanufacture   Vytvořit soukromý výrobní sklad
/findprivatestore [text] Zvýraznit soukromé obchody které odpovídají vyhledanému textu
                                                         Aliance
/allyinvite [target clan leader] Pozvat klan do aliance
/allydismiss [clan] Propusit klan z aliance
/allyleave   Odejít z aliance
/allydissolve   Rozpustit celou alianci
/allycrest   Přidat znak aliance
/allyinfo   Zobrazit stav aliance
/allywarstart [alliance] Začít válku s další aliancí
/allywarstop [alliance] Pozastavit válku s další aliancí
/allywarsurrender [alliance] Vzdát se alianci
                                              Společenské emoce
/socialno   Nesouhlasit
/socialyes   Souhlasit
/socialbow   Poklonit se
/socialunaware   Nechápat
/sociallaugh   Smát se
/socialhello   Pozdravit
/socialvictory   Radovat se z vítězství
/socialcharge   Obvinit
/socialdance   Tancovat
/socialsad   Být smutný
/socialapplause   Potlesk

 Zkratky

                                                           Obchod
WTB Chci koupit
WTS Chci prodat
WTT Chci vyměnit
WTC Chci vycraftit
PC Dotaz na cenu (price check)
PWS private workshop
BS blacksmith
A adena
K 1000 adena (kiloAdena)
M 1000 000 adena (megaAdena)
AA Ancient Adena
                                               Různé (často používané)
NG, DG, CG, BG, AG, SG no grade, D grade, C grade .....
ss soulshot
sps spiritshot
bsps blessed spiritshot
ress/res scroll of ressurection
soe  scroll of escape
CP combat points
TNL to next level - kolik % do dalšího levelu
RB Raid boss
AoE area of effect - plošné kouzlo/skill
DoT dmg over time - kouzla ktérá ubírají HP postupně/poison,bleed
CL Clan leader
CSL Castle Lord
GM Game master
                                                            Oblasti
DC Devastated Castle
LoA  Lair of Antharas
DV Dragon Valley
DP Death Pass
RoD, RoA Ruins of Despair/Agony
HC Heretics Catacombs
PN Pilgrims Necropolis
EG Execution Ground
ToI Tower of Insolence
GC Giant Cave
HV Hunters Village
DI Devil's Isle
GoE Gardens of Eva
NoS Necropolis of Sacrifice
AC Abandoned Camp
OB Orc Barracs
CT Cruma tower
AI Aligator Island
                                                            Skilly
VR / Vamp Vampiric Rage
zerk  Berserk Spirit
Dw death whisper
BtB Bless the Body
BtS Bless the Soul
                                                          Povolaní
proph/prop  prophet
bish  bishop
TH  treasure hunter
sorc sorcerer
glad gladiator
DA dark avenger
TK  temple knight
sws  swordsinger
PW  plains walker
SR silver ranger
ES elemental summoner
sps spellsinger
EE elven elder
SK shilien knight
BD bladedancer
SH spellhowler
SE shilien elder
PS phantom summoner
AW abyss walker
PR  phantom ranger
OL overlord
WC  warcryer
BH bountyhunter
WS warsmith
                                                          Staty
STR (Strength=síla) ovlivňuje vaši psychical damage (psychical atack)
CON (Constitution=fyzické schopnosti) ovlivňuje HP a Load
DEX (Dexterity=obratnost) ovlivňuje P.Aspd, Accuracy (=přesnost), Critical, Evasion a frekvenci blokace štítem
WIT (Wit=smysly) ovlivňuje M.Aspd a Casting speed
INT (Intellegence) ovlivňuje M.Atk a odolnost proti zaklínání
MEN (Mentality=mentalita)  ovlivňuje MP a M.Def, regeneraci MP, frekvenci rušení skillů(při útoku nepřítele), odolnost proti jedům
HP (Hit Points) Maximální hodnota hp kterou máš
MP (Magic Points) Maximální hodnota mp kterou máš
P.Atk (Physical Attack) Jak velkou damage dáváš fyzicky
P.Def (Physical Defense) Jak velkou damage fyzicky absorbuješ
M.Atk (Magical Attack) Jak velkou damage dáváš magicky
M.Def (Magical Defense) Jak velkou damage magicky absorbuješ
P.Asdp (Physical Attack Speed) Jak rychle fyzicky útočíš
M.Asdp (Magical Attack Speed) Jak rychle magicky útočíš
Accuracy (Accuracy Rate=míra přesnosti) Jak často udeříš fyzicky cíl
Critical (Critical Rate) Jak často fyzicky vyprodukuješ kritický uder
Evasion (Evasion Rate=frekvence úniku) Jak často uhneš fyzickému útoku nepřítele
Movement (Movement Speed=rychlost pohybu) Jak rychle běháš/chodíš
Load (Weight Load) Jak velkou zátěž uneseš